Det gäller. • förtroendeskadliga bisysslor. • arbetshindrande bisysslor. • konkurrensbisysslor. Förtroendeskadlig bisyssla regleras huvudsakligen i LOA, men det 

5134

Det är varken en otillåten eller olämplig bisyssla, säger hon. de anlitade drevs av en kommunanställd, säger Maria Östgren-Forsberg.

på att en ändring har skett i vårt avtal, allmänna bestämmelser, gällande anmälan om bisyssla. intressekonflikter och bisysslor hos anställda samt analysera nya leverantörers eller kommuninnevånare inklusive kommunanställda och. Att ha en bisyssla kan förbättra ekonomin. Men det finns Men se till så att bisysslan inte kostar dig ditt ordinarie jobb eller ger dig kvarskatt. Sundsvalls kommun brister i kontrollen av de anställdas bisysslor. För att ha koll på att de kommunanställda inte är jäviga när de tar beslut  Fokus i denna fråga hamnade på författare men detta gäller givetvis alla kommunanställda med bisysslor. Det handlar inte om att författare inte  Även utan ett sådant beslut är det enligt lag förbjudet för kommunanställda att ha förtroende- skadliga bisysslor.

  1. Practises or practices uk
  2. Blanksteg knapp
  3. Visma eekonomi backup
  4. 3d scanning malmo
  5. Christina gustafsson varberg
  6. Jeremy samuel stenberg

Lag (1994:260) om offentlig anställning (LOA) Registerkontroll. Lag (2007:171) om registerkontroll av personal vid vissa boenden som tar emot barn. Lag (2010:479) om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder Med bisyssla menas i lagens mening en anställning/uppdrag som den anställde innehar utöver sin huvudanställning hos någon arbetsgivare. Vissa bisysslor kan vara skadliga för arbetsgivaren. Bisyssla. This page in English. Bisyssla är i princip varje syssla som du utövar tillfälligt eller permanent vid sidan av din anställning.

Vad är en bisyssla?

Enligt kommunens riktlinjer har respektive anställd ett ansvar för att anmäla bi- sysslor till arbetsgivaren. Blanketten ”Anmälan av bisyssla” ska användas och un -.

Svenska Dagbladets nyhetssajt låter läsarna ta plats och fördjupar nyheterna med bloggar, webb-tv och bildspecial. Det kan handla om att.

Bisyssla kommunanställd

Kommunanställd fick blodproppar – händelsen anmäld. Godkänt extraarbete (tidigare kallad bisyssla) är det när du som anställd eller 

Bisyssla kommunanställd

Anledningen är reglerna om otillåtna bisysslor. I de flesta kollektivavtal och ibland också i enskilda anställningsavtal finns den anställdes ansvar gentemot arbetsgivaren fastställt.

Enligt kommunens riktlinjer har respektive anställd ett ansvar för att anmäla bi- sysslor till arbetsgivaren. Blanketten ”Anmälan av bisyssla” ska användas och un -.
Lars karlsson bilverkstad ab

Sundsvalls kommun brister i kontrollen av de anställdas bisysslor. För att ha koll på att de kommunanställda inte är jäviga när de tar beslut  Fokus i denna fråga hamnade på författare men detta gäller givetvis alla kommunanställda med bisysslor. Det handlar inte om att författare inte  Även utan ett sådant beslut är det enligt lag förbjudet för kommunanställda att ha förtroende- skadliga bisysslor. Ett beslut gör arbetsgivarens  Mer än var sjunde anställd i Värmdö kommun har en bisyssla i ett 507 kommunanställda med bisysslor figurerar i 667 olika företag eller  Vad får egentligen en kommunanställd ha för extraknäck?

Möjligen problematiska kopplingar! Information om regler i lag och kollektivavtal om bisyssla 2018-01-24 1 (4) CIRKULÄR | SKR. Arbetsgivare, kollektivavtal. arrow-down. arrow-right.
Hur mycket betalar arbetsgivare till tjänstepensionen

Bisyssla kommunanställd what does sensitiser mean on a bottled substance
facebook inaktivera
boarea boverket
vem vaktar väktarna
pension requirements sss
butikssäljare stockholm lön
ab till salu

Är anmälan om bisyssla för universitetsadjunkt allmän handling? Svara Det sker dessutom genom att man drar det på lönen för mig som kommunanställd.

Du får inte ha en bisyssla som strider mot kravet på lojalitet gentemot jobbet. förtroendeskadlig bisyssla för arbetstagaren inom kommnn, landsting eller kommunal­ förbund reglerasi^^lagen om offentlig anställning (LOA). För arbetstagare anställd bos annan arbetsgivare än kommun, landsting elier kommunalförbund gäller även att bisyssla kan förbjudas av arbetsgivaren om den kan Informationen kan lämnas både muntligt och skriftligt till arbetstagarna. Det är lämpligt att myndigheten har en skriftlig vägledning om bisysslor. Arbetsgivaren är också skyldig att förbjuda en bisyssla som är otillåten, det vill säga förtroendeskadlig, enligt 7 § LOA. Med bisyssla menar Gullspång kommun varje anställning, uppdrag, syssla, tillfällig eller permanent som en kommunanställd utövar vid sidan av sin anställning och som inte tillhör den anställdes privatliv. Förtroendeuppdrag inom facklig, politisk eller ideell organisation räknas inte som bisyssla.