3.
. 4.

Översättare för Rövarspråket

. 5. ​. 6 . 13.