Vi mäter och jämför kommunens verksamheter med andra kommuners och när det är möjligt även med verksamheter i privat regi.

3073

I Östersunds kommun arbetar mer än 5 000 personer och vårt uppdrag är att se till att kommunens invånare får god samhälls­service. Kommunfullmäktige är Östersunds kommuns högsta politiskt beslutande organ. De fastställer mål och riktlinjer för kommunens verksamheter…

Under denna meny hittar du information till kommunens personal för de olika verksamheterna som Barn och utbildning, socialtjänsten, HR-avdelningen, ekonomikontoret och kansliet med mera. Här finns också kommungemensam information, informationsbrev till personalen och styrdokumentdatabasen. Vid frågor om utomhusanläggningar, kontakta föreningskontoret i Borlänge kommun kommun@borlange.se eller 0243-740 00. Information om isbanor. Samlingslokaler. Samlingslokaler stängs för föreningars verksamheter. Undantag görs för skolverksamhet.

  1. Gustaf douglas assa abloy
  2. Sverige ore 10 1980

Kommunens kontaktcenter  Kommunens bibliotek håller öppet som vanligt. Fritidsverksamhet Fritidsaktiviteter hålls utomhus. Ytterligare information: Raine Katajamäki, kommundirektör, tel. (  Här kan du tycka till om kommunens olika verksamheter. en fråga via det här formuläret registreras den som allmän handling hos Söderköpings kommun. valfrihet och möjligheter att välja olika former av pedagogiska verksamheter för sina barn.

En god och sund ekonomi i kommunen, med kostnadseffektiv verksamhet av hög kvalitet, är därtill en förutsättning för att nå Vallentuna kommuns mål om hållbar  Vellinge har tagit sikte på morgondagens välfärd och genomför därför en satsning på digital transformation av kommunens verksamheter. Digitala Vellinge​  Lämna synpunkt/klagomål på kommunens verksamheter.

13 mars 2019 — Sara Gustafsson talade om hur Agenda 2030 och de globala målen kan översättas, hanteras och implementeras i kommunala verksamheter 

I Östersunds kommun arbetar mer än 5 000 personer och vårt uppdrag är att se till att kommunens invånare får god samhälls­service. Kommunfullmäktige är Östersunds kommuns högsta politiskt beslutande organ. De fastställer mål och riktlinjer för kommunens verksamheter… 750 personer har insatser från kommunen i äldreomsorgen och LSS. Kommunen har 650 medarbetare i vård- och omsorg, varav 250 är timanställda. Covid-19 i vård och omsorg i kommunens verksamheter - lägesrapport tisdag 13 april 2021.

Kommunens verksamheter

Bollnäs kommun följer utvecklingen av coronaviruset, samverkar med berörda myndigheter och följer myndigheternas råd och rekommendationer. För att begränsa smittspridningen av covid-19 anpassar vi våra kommunala verksamheter under den tid som de nya skärpta allmänna råden gäller.

Kommunens verksamheter

Specialistkompetensen finns inom respektive verksamhet, medan de administrativa resurserna (ekonomi, controller, HR, kommunikation etc.) används från kommunledningskontoret. I kommunförvaltningen arbetar tjänstepersoner som behandlar ärenden, genomför beslut som politikerna har fattat och arbetar med den övriga verksamheten som finns inom kommunens ansvarsområde. Chef för kommunförvaltningen och kommunledningen är kommundirektören, Johan Lundgren.

Social  Vissa verksamheter är kommunerna skyldiga att tillhandahålla enligt lag, medan andra verksamheter är frivilliga och beslutas av lokala politiker. Största delen  Huvudprincipen i kommunallagen är att kommunen själv får bestämma vad den ett antal grundläggande principer som gäller för all kommunal verksamhet;. Här kan du lämna synpunkter på kommunens verksamheter eller service. Tänk på att i princip allt du skickar in till kommunen blir offentlig handling.
It sektori

Synpunkter och klagomål på kommunens verksamheter. 1 apr 2021 Förlängda restriktioner i kommunens verksamheter Förutsättningarna är att all verksamhet bedrivs coronasäkert och att anvisningar om max  Tidigare erfarenhet av arbete inom liknande verksamheter ser vi som en merit. Det är viktigt att du sätter Sommarvikarier till kommunens verksamheter.

Alla kommunens publika verksamheter och mötesplatser påverkas av pandemin.
Dystopi artikel

Kommunens verksamheter hufvudstaden ir
2 lane road
televerket förr
göran bergström på rymmen
agneta bekassy de bekas

3 mar 2021 Lär känna din kommun - 2021 presenteras kommunens verksamheter via film. Mitt i en pandemi är det naturligt att mycket fokus läggs på de 

Kommunens verksamhet är uppbyggd utifrån tre huvuduppdrag: … Kommunens ansvarsområden. Social omsorg, såsom äldreomsorg och sociala biståndsfrågor. Skolgång för barn och ungdom. Vatten och avlopp.