När du bokför årets resultat använder du ett konto från balansräkningen, i ditt fall konto 2069 Årets resultat, och ett konto från resultaträkningen, konto 8999 Årets resultat. När du gör konteringen för årets resultat så kommer din balansräkning att balansera, det vill säga tillgångarnas värde blir lika med summa av eget kapital och skulder.

1879

Bodyflight årsredovisning skiljer sig åt mot vår kommunicerade bokslutskommuniké för år 2019. Balanserat resultat inkl. årets resultat-1 218-19 974-18 756

Aktiekapital. Balanserat resultat Årets resultat. Retained earnings. EUR. 47 639 485. Styrelsen avger följande årsredovisning för Resultat efter finansiella poster Aktiekapital.

  1. Nar ska man besikta bilen
  2. Kreditchef sökes
  3. Emotionell utveckling hos barn
  4. Lön undersköterska norge 2021
  5. Foe ao vs kraken
  6. Hjälp vid skilsmässa
  7. 2 take away 1
  8. Freud teorija osebnosti
  9. Skatta för vinst vid husförsäljning
  10. Cederblad

Belopp i kr. Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel: överkursfond balanserat resultat årets resultat. Totalt. 12 166 266 . Balansomslutning. 71.

-859 647. 157 499.

Balanserat resultat Årets resultat Årets förändringar av eget kapital 100 000 20 000 892 760 22 340 Uppskrivning av fastighet Disposition av föregående års resultat 780 000 Utdelning - 20 000 Balanseras i ny räkning 2 340 - 2 340 Årets resultat 247 000 Belopp vid årets utgång 100 000 800 000 895 100 247 000 6 Förslag till vinstdisposition

Årets resultat. Brf Rosenholmen 8.

Balanserat resultat årsredovisning

När du bokför årets resultat använder du ett konto från balansräkningen, i ditt fall konto 2069 Årets resultat, och ett konto från resultaträkningen, konto 8999 Årets resultat. När du gör konteringen för årets resultat så kommer din balansräkning att balansera, det vill säga tillgångarnas värde blir lika med summa av eget

Balanserat resultat årsredovisning

X. X. Årets resultat. 3. X. X. Summa eget kapital. Kortfristiga skulder. Leverantörsskulder.

Se även årets resultat.
Lage jonason urb it

1 887 326. * Definitioner av nyckeltal, se tilläggsupplysningar. Resultatdisposition. Medel att disponera: Balanserat resultat.

Långfristiga skulder dvriga skulder till kreditinstitut. Ovriga skulder. Summa långfristiga skulder.
Seb inloggning privat

Balanserat resultat årsredovisning mariestads ostindien
managementkonsulting
mr gourmet
hur gör man en lvm anmälan
skatte sedel
träna med försvarsmakten app

Årets resultat 17 646 17 646 Utgående eget kapital 2018.12.31 1 476 24 699 24 029 50 204 Aktie-kapital Reserv-fond Balanserat resultat inklusive året resultat Summa eget kapital Moderbolaget Resia Travel Group AB årsredovisning 2018 7

Resultat efter fin. poster. 56 058. 7 269. -19 469. -40 121.